اظهارنامه مالیاتی چیست؟

اظهارنامه مالیاتی چیست؟

گزارش مالی یک سال کاری سازمان یا فرد که برای محاسبه مالیات به سازمان امور مالیاتی عرضه می‌گردد را اظهارنامه مالیاتی می‌نامند که در ایران به طور معمول از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند به عنوان سال مالی شرکت در نظر گرفته می شود.

در برخی اشخاص حقوقی که سال مالی آنها به موجب اساسنامه‌شان با سال مالیاتی هماهنگی نداشته باشد ،معیار تعیین میزان مالیات، سالِ مالی آن شرکت است. مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا پایان چهار ماه شمسی پس از سال مالی (۳۱ تیر ماه) است.

محاسبه مالیات در ایران :

مالیات به دو صورت خوداظهاری یا علی الراس محاسبه می‌گردد. در شیوه ی خوداظهاری فرد حقیقی یا حقوقی گزارش این که در سال گذشته درآمد او چه مقدار بوده است و چه مقدار بابت مالیات پرداخت نماید. در این شیوه کارشناسان اداره مالیات دخالت زیادی در شیوه ی محاسبه و دریافت مالیات ندارند.

در این روش شخص یا شرکت اظهارنامه‌ ای را  تنظیم می‌کند که کل درآمدها و کل هزینه‌ها و حقوق کارمندان و …را شامل می شود وبعد از کسر مبلغ معافیت مالیاتی، هزینه ی مالیات سالیانه را حساب می‌کند.که آموزش شیوه تهیه ی اظهارنامه مالیاتی در سایت آموزآنلاین موجود است.

کارشناسان بعد از کسب اطمینان از درستی مطالب و کامل بودن مدارک وتخلف نکردن از قوانین ثبت دفاتر و اظهارنامه و … آن را می پذیرند و با استناد به آن مالیات محاسبه شده را دریافت می‌کنند.

در صورت پذیرفته نشدن اظهارنامه مالیاتی یا ارائه ندادن اظهارنامه مالیاتی به سازمان مالیات، بازرسان به صورت علی الرأس مالیات را محاسبه کرده و به شخص یا سازمان اعلام می‌کنند و آن مبنای پرداخت مالیات قرار می‌گیرد.

نحوه‌ پر کردن اظهارنامه مالیاتی :

برای پر کردن اظهارنامه‌ مالیاتی باید از فرم‌های مصوب سازمان امور مالیاتی استفاده کرد و در زمان مشخص به اداره‌ی امور مالیاتی تحویل داده ‌شود.  لازم است که اظهارنامه‌ مالیاتی و فیش واریز مالیات هر دوره تا ۳۱ تیر ماه هر سال به اداره‌ی امور مالیاتی ارائه شود.

گرچه از سال ۹۱ این فرآیند به شکل الکترونیکی و از راه سایت اینترنتی سازمان امور اقتصادی و دارایی انجام می‌گردد. روش انجام این فرآیند در سایت به این شکل است که مودیان مالیاتی، پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی اپلیکیشن مربوطه را از سایت سازمان مالیات دریافت کرده و بعد از تنظیم اظهارنامه، آن را ارسال می‌نمایند.

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی در دو نوع اظهارنامه انفرادی و مشارکتی می توان ارائه داد که با توجه به موقعیت واحد کسبی ‌باید اطلاعات لازم در سامانه ثبت نام وارد شود.

با وارد کردن اطلاعات خواسته شده در اپلیکیشن، اطلاعات هویتی و واحد کسبی شخص حقیقی از سامانه ثبت نام دریافت و در اظهارنامه نمایش داده می‌شود. در مورد واحدهای مشارکتی فقط لازم است که یک اظهارنامه تکمیل کنند و لازم به ارایه اظهارنامه انفرادی به برای تک تک شرکاء نیست.

مودیان حقیقی در زمان ارسال اطلاعات اظهارنامه خود، با نرم افزار می نوانند درخواست صدور قبض مالیاتی نموده و با زدن گزینه‌ی “لیست قبوض الکترونیکی مربوط به اظهارنامه” آن را بررسی کرده و پس از چاپ قبض مالیاتی از طریق بانک یا” سامانه پرداخت الکترونیکی مالیات” پرداخت کنند

0 0 vote
Article Rating