مجوزها و تایید صلاحیت

مجوز انجمن صنفی کارفرمایی و فروشگاه های اینترنتی شهر تهران (کسب و کار اینترنتی)

پس از بررسی های به عمل آمده، مرکز آموزش آنلاین آموز آنلاین، شرکت آموز اندیشه نوین گستر سفید، موفق به اخذ گواهی عضویت گردید. جهت اعتبار سنجی عضویت در انجمن صنفی کسب و کارهای ایترنتی، به صفحه اصلی سایت مراجعه نمائید.

شرکت آموز اندیشه نوین گستر سفید در سال ۹۸، موفق به اخذ شماره ثبت ۶۹۹۱۱ گردید. فعالیت این شرکت در زمینه های  تجارت الکترونیک می باشد. شاخه ای از طبقه بندی تجارت الکترونیکی از روی ماهیت معاملات یا ارتباطات میتوان شامل  آموزش دانست.E-learnin یا همان آموزشی الکترونیکی، یادگیری یا آموزشی رسمی است که به صورت Online ارائه میشود. از این نوع آموزش بیشتر در سازمانها برای آموزش کارمندان استفاده می شود. ضمنا می توان از آن در دانشگاههای مجازی نیز بهره گرفت.

 

 

شرکت آموز اندیشه نوین گستر سفید در حال حاضر دارای مجوز نظام صنفی رایانه ای از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با شناسه ۵۱۰۱۰۶۶۱ می باشد.جهت اعتبار سنجی مجوز فعالیت، به صفحه اصلی سایت مراجعه نمائید.