برگزاری سومین جلسه جذب مدرس به صورت حضوری

دیروز در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۸، آموز آنلاین سومین جلسه جذب مدرس خود را به صورت حضوری برگذار کرد. این افراد از لحاظ نوع تدریس، نوع مدرک تحصیلی و همینطور نوع فن بیان مورد بررسی قرار گرفتند و تعداد ۳ نفز به مرحله بعد راه یافتند.

0 0 vote
Article Rating