مهندس وحیده رحمانی خراسانی

سابقه کار ۱۵ سال
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات
کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر
مدرس دانشکده الزهرا در سالهای ۹۲-۹۳ و ۹۳-۹۴
عضو دبیرخانه راهبری کشوری کامپیوتر سال ۹۰
دارای کارت مربیگری فنی حرفه ای
مدرس مدارس تیزهوشان و هنرستانهای شهر مشهد
عضو دفتر تالیف تهران در امر سی دی های آموزشی در سالهای ۹۶-۹۷ و ۹۷-۹۸
مدرس دوره های ضمن خدمت همکاران ناحیه ۴ و ۵
گذراندن بیش از ۱۰۰۰ ساعت ضمن خدمت دروس تخصصی کامپیوتر
سرگروه رشته کامپیوتر ناحیه ۵ در سالهای ۸۶ تا ۸۹